Albisteak

Opor seguruetarako aholku erabilgarriak

Errepideak ibilgailuz betetzen dira eta horrekin batera, ezuste bat izateko aukerak igotzen dira

Gertu dira udarako oporrak, eta honek errepide bidezko milioika lekualdatze dakartza. Nahiz eta gehiengoak hilabeteetako hamabostaldien hasiera eta hamaieran pilatzen diren, herri festak direla eta, asteburuetako mugimendua ere ikaragarria da. Hortaz, ezusteko bat jasateko arriskua ere hazten da. Irakurri haunditu Opor seguruetarako aholku erabilgarriak


Tenperatura igoeren aurreko aholkuak

Tenperatura altuen egoerek osasunean eragin kaltegarriak dituzte eta adineko pertsonak, gaixo kronikoak eta 4 urte baino gutxiagokoei eragiten diete maiztasunez. Ez da ahaztu behar, muturreko tenperaturak daudenean, esfortzu fisiko  handiak egiten dituzten pertsonak, lan astunak edo kirol biziak adibidez, tenperatura horien aurren osasun arazo larriak sor daitezke.

Irakurri haunditu Tenperatura igoeren aurreko aholkuak


Kontuz eguzkiarekin

Larruazala babesteko aholkuak

Eguzkia ezinbestekoa da gure ongizate eta osasunerako. Eguzki-erradiazioa jasotzeak D bitamina sortzen du, eta, horren ondorioz, gure hezurrak osasuntsuago daude, gure aldartea hobetzen du, gure odol-zirkulazioa errazten du, azaleko gaixotasun batzuk sendatzen laguntzen du… Azken batean, eguzkia hartzea oso onuragarria da, baina beharrezkoa den arreta izan ezean, kaltegarria ere izan daiteke.

Hala ere, “beltzaran egoteko” modaren ondorioz, esposizioak gomendatutakoa baino gehiago luzatu dira, babes egokia erabiltzeari utzi diogu “beltzarana jartzeko denbora gutxiago behar izateko”, egunaren erdiko orduak erabiltzen ditugu “beltzaran jartzeko egokienak direlako”… eta, horrela, hamaika mito, gure azala kaltetzea besterik lortzen ez dutenak, atzera bueltarik gabe.

Bai, azalak memoria du, hau da, azaleko zelulek kalteak metatzen dituzte, une jakin batean gaixotasunen bat agertzen den arte, baita azaleko minbizia ere (melanoma eta melanoma ez diren kartzinomak).

Larruazaleko lesioak eragiten dituzten izpiak A edo B ultramoreak dira (UVA edo UVB), babes egokirik gabe, zuzenean eguzkitan edo beltzarantze artifizialeko aparatuetan.

Minbizi askotan bezala, azaleko minbiziaren prebentzioa eta detekzio goiztiarra funtsezkoak dira minbizi hori ez agertzeko edo lehen faseetan eten eta, horrela, guztiz sendatu ahal izateko. Hona hemen eguzkitan seguru egoteko jarraibide erraz batzuk:

1|  Ez egon denbora luzez eguzkiaren aurrean, ezta eguneko erdiko orduetan ere, hau da, eguerdiko 11:00etatik 17:00etara bitartean.

2|  Eguzki-krema aplikatu, nahiz eta zerua lainotuta egon, izpi ultramoreek hodeiak zeharkatzen baitituzte.

3|  Eguzkitako krema eguzkiaren aurrean jarri baino 30 minutu lehenago eman behar da.

4|  Eguzki-babes egokia erabili eta behar bezala aplikatu:

Eguzki-babesen iraungitze-data begiratu. Askotan aurreko urtekoek ez dute balio izaten.

 —Datarik ez badago, eskuineko sinboloari erreparatu behar zaio. Ikur horretan, berme osoz erabil daitekeen aldia adierazten da, hilabeteetan. Epe hori igarota, adibidean 6 hilabete, produktuak propietateak galtzen ditu.

Erabili babes-faktorea larruazal motaren arabera. Haurrek 50+ babes-faktorea erabili behar dute, eta 6 hilabetetik beherakoak ez dira eguzkipean jarri behar, azala ez baitago prestatuta. Bilatu zure ezaugarriak beheko taulan, zer krema behar duzun jakiteko.

 

Produktua gorputz osoan uniformeki eta eskuzabaltasunez aplikatu.

—Arreta jarri oinetako eta belarrietako oinbularrei, askotan ahaztu egiten ditugu eta. Baita buru-azalari ere, ile gutxiko pertsonetan batez ere.

—Aplikazioa maiz errepikatu, 2 ordutik behin gutxi gorabehera, baita bainu luzeen ondoren, 20 minututik gorakoetan. Krema guztiak ez dira urarekiko erresistenteak. Azala lehortu eta ondoren krema aplikatu.

5| Eguzkia ez da igerilekuan eta hondartzan bakarrik hartzen. Gure azala babestu egin behar dugu aire zabaleko jarduerak eguzkitan egiten ditugunean.

6|  Kontu handiz ibili elurretan edo uretan ere, gainazal horiek eguzki-izpiak islatzen baitituzte.

7|  Babes fisikoak ere erabili, hala nola, txanoak, kamisetak, eguzkitakoak, eguzkitako betaurrekoak… Betaurrekoek kristal homologatuak izan behar dituzte, izpi ultramoreak iragazteko.

8|  Ez erabili UVA izpidun beltzarantze-aparaturik. OMEk (Osasunaren Mundu Erakundea) gizakientzako minbizi gisa sailkatu zituen eguzki-oheak. Azaleko minbizia izateko arriskua % 75 handitzen da 30 urte bete aurretik horrelako eguzki-gailuak erabiltzen badira.

9|  Gure larruazaleko oreztak eta orinak berrikusi egin behar ditugu, aldaketaren bat edo berrien agerpena antzemateko. Taula honetan, A, B, C, D eta E arauen arabera, medikuarengana eraman behar gaituzten zeinuak agertzen dira:

Azkenik, gogoratu gehiegizkoa den guztia kaltegarria dela, eta, beraz, helburua ez dela izan behar oso beltzaran egotea, eguzkia zuhurtziaz hartzea baizik.

 Eskerrik asko Gipuzkoa!!

 

Presidentaren agurra
Irene Tapia Irazoki
  Saludo de la Presidenta
Irene Tapia Irazoki
50 urte igaro dira gaur bezalako egun batean, 1973ko uztailaren 23an, boluntario talde batek Asociación de Ayuda en Carretera DYA Gipuzkoa erregistroan inskribatu zuenetik.

Elkarte horrek bere egin zuen 1966an Bizkaian Usparitza doktorearen eskutik sortu zen proiektua, eta helburu nagusia errepidean ezbeharren bat (trafiko-istripua, matxura mekanikoa…) izan zuten pertsonei laguntzea zen. Garrantzitsuena LAGUNTZEA zen. Eta letra larriz diot, DYAren esentzia izan delako eta gaur egun ere izaten jarraitzen duelako: behar duenari laguntza ematea.

Pertsona multzo bat talde bat osatzeko prest egotea eta gaur 50 urte betetzen dituen Elkarte bat martxan jartzea meritu handikoa dela uste dut. Ez zeukaten ezer, ez zegoen baliabiderik, ez zegoen dirurik, baina garrantzitsuena zuten, herritarren alde beren denbora muxutruk emateko gogo ikaragarria. Eta uste dut hori izan zela proiektuaren zabalkundearen gakoa: pertsonen altruismoa eta borondatea.

Eta ez hori bakarrik; proiektuak berehala izan zuen eragina herritarren artean, eta gipuzkoar asko, enpresak nahiz partikularrak, proiektua babesten hasi ziren ekarpen ekonomikoak eginez. Urte guzti hauetan, milaka partikular eta enpresa izan dira DYArekin lankidetzan aritu direnak eta jarraitzen dutenak. Eta hori ezinbestekoa da proiektuak zutik jarrai dezan.

50 urte hauetan gizartea izugarri aldatu da. Eta gizartearen aldaketarekin, baita beraren beharrizanak eta funtzionamendua ere. Eta ibilbidea ez da erraza izan, une zailak asko izan dira, baina proiektuak beti jakin izan du une bakoitzera egokitzen. Boluntarioak beti egon dira beharren maila berean eta erantzuna ematen eta herritarrek ere gauza bera, beti hor egon dira.

Gaur egun badirudi boluntariotza hori, gizartearentzat funtsezkoa dena, lozorroan dagoela, are gehiago pandemiaren ondorioz. Baina baikorra izan nahi dut; gero eta hobeto prestatuta datozen gazteengan sinesten dut, eta berengan konfiantza oso izan behar dugu eta duten potentzial guztia aprobetxatu behar da. Baina ezin dugu dena beraien esku utzi, adin bat dugunok ere gauza asko egin baititzakegu. Lehenik eta behin, ezagutzak, esperientziak eta balioak transmititu behar ditugu, komunikazio eraginkor baten bidez. Eta, bestetik, gure denbora librearen zati bat ere laguntza-ekintza txikiak eginez bete behar dugu. Beraz, edozein izan daiteke boluntario.

Hori esanda, ez nuke lerro hauek amaitu nahi eskerrak eman gabe proiektua martxan jarri zenuten guztiei, 50 urte hauetan zehar proiektuak aurrera jarrai zezan bere alde guztia eman zenuten guztiei eta gaur egun ere martxan eta laguntzen jarraitzen duzuen guztiei.

ESKERRIK ASKO denoi, ESKERRIK ASKO Gipuzkoa!!

 

 

  50 años han pasado desde que un día como hoy, 23 de julio de 1973, un grupo de personas voluntarias inscribieran en el registro a la Asociación de Ayuda en Carretera DYA Gipuzkoa.

Una Asociación que hacía suyo el proyecto que nació en Bizkaia en 1966 de manos del Dr. Usparitza y que el objetivo principal era ayudar a las personas que habían tenido algún percance en la carretera; accidente de tráfico, avería mecánica… Lo importante era AYUDAR. Y lo digo en mayúsculas porque ha sido y es la esencia de DYA: prestar ayuda a quien lo necesite.

El hecho de que unas personas se prestaran a formar un grupo y poner en marcha una Asociación que hoy cumple 50 años creo que es meritorio. No tenían nada, no había recursos, no había dinero, pero tenían lo más importante, que eran unas tremendas ganas de prestar su tiempo de manera altruista en pro de la ciudadanía. Y creo que esa fue la clave para que el proyecto haya llegado hasta donde ha llegado; el altruismo y la voluntariedad de las personas.

Y no sólo eso; el proyecto caló enseguida entre la ciudadanía y muchos y muchas gipuzkoanos y gipuzkoanas, tanto empresas como particulares, empezaron a apoyar el proyecto con aportaciones económicas. A lo largo de todos estos años han sido muchos miles de particulares y empresas los que han colaborado y siguen colaborando con DYA. Algo que es imprescindible para que el proyecto siga en pie.

En estos 50 años la sociedad ha cambiado muchísimo. Y con el cambio de la sociedad, las necesidades y el funcionamiento de la misma. Y no todo ha sido un camino de rosas, porque ha habido momentos difíciles, pero el proyecto ha sabido adaptarse a cada momento. El voluntariado ha sabido siempre estar a la altura y dar respuesta, y la ciudadanía también.

A día de hoy parece que ese voluntariado, que es clave para una sociedad, está en una especie de letargo, más si cabe a consecuencia de la pandemia. Pero quiero ser optimista; creo en las y los jóvenes que cada vez vienen mejor preparados/as y hay que confiar y aprovechar todo el potencial que tienen. Pero no podemos dejar todo en sus manos, porque quienes ya tenemos una edad también podemos hacer muchas cosas. En primer lugar, tenemos que ocuparnos en que haya transmisión, mediante una comunicación efectiva, de conocimientos, experiencias y valores. Y por otra, tenemos que ocupar también parte de nuestro tiempo libre llevando a cabo pequeñas acciones de ayuda. Por lo tanto, cualquiera puede ser voluntario o voluntaria.

Dicho esto, no me gustaría terminar estas líneas sin dar las gracias a todas las personas que pusieron el proyecto en marcha, a todas las que en diferentes momentos a lo largo de estos 50 años pusieron todo de su parte para que el proyecto siguiera adelante y a todas las que a día de hoy siguen estando y apoyando.

ESKERRIK ASKO denoi, ESKERRIK ASKO Gipuzkoa!!

23/07/23ko Diario Vasco-ko Osagarria


DYA Gipuzkoak 50 urte bete ditu

DYA Gipuzkoak 50 urte bete ditu

eta eskerrak eman nahi dizkie gipuzkoar guztiei urte hauetan zehar emandako konfiantzagatik

DYA Gipuzkoaren 50. Urteurrena dela eta, Elkarteak datorren uztailak 23an, igandea, herritar guztiengana hurbildu eta bost hamarkada hauetan zehar prebentzioaren eta ongizatearen inguruan finkatu dituen lan ildoak erakutsi eta urte hauetan zehar jarritako konfiantza eskertzeko.

Hori dela eta, Donostiako Alderdi Ederren, 10:00etatik 14:00etara, Elkarteak bere lan-eremuetan erabiltzen dituen ibilgailuen eta baliabideen ordezkaritza bat jarriko da ikusgai, hala nola Bizi Euskarri Aurreratuko anbulantzia bat, lur orotako ibilgailu bat, gurpil-aulkiak garraiatzeko ibilgailu bat…

Baliabide horiek guztiak xehetasun osoz ikusi ahal izango dira, gure boluntarioek haien funtzionamendua azaltzen duten bitartean. Stand solidario bat ere izango da, non DYAko artikuluak erosi ahal izango diren eta Elkartearen lan sozial eta humanitarioan lagundu ahal izango den.

Gainera 11:00etan, probintzia osoa zeharkatuko duen ibilgailu-karabana bat egingo da, eta DYAk Ordezkaritzak dituen lekuetatik igaroko da.